Mine tjenester

Jeg tilbyr følgende til private bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet:

Sparringspartner, veileder, mentor, trener, coach…

Mange ledere ønsker en sparringspartner å tenke åpent og fritt sammen med. Frirom er sjeldne. Noen ønsker seg en vaktbikkje, andre ønsker en som kan speile med egen erfaring. Årsaker til å ta kontakt varierer, ofte er det en konkret situasjon og behov for å finne passende verktøy, eller det er et ønske om å teste ut hva en sparringspartner kan gi. Noen ganger utvikler det seg en relasjon som er gull verdt og som betyr en stor forskjell.

Hva er verdien av dette?
Jeg hører ofte fra ledere jeg har møtt, «hvorfor har jeg ikke tatt kontakt før!»

Ledelsesprogram

Ønsker du å bygge et eliteserielag?

Jeg tilbyr et ledelsesprogram over 1,5 år for ledere og ledergrupper på executive-nivå og på mellomledernivå. Programmet skreddersys til virksomheten, med egne, aktuelle case som læringsmateriale. Det er denne type ledelsesutvikling som får varig effekt i virksomheten, både forskning og praksis viser det.

I programmet jobber vi med:

  • felles visjon og verdier
  • klar rolleforståelse
  • konkretisering av mål og strategier
  • teamroller og bygging av lederskap
  • bygging av gjennomføringsevne

Det tar tid å bygge et eliteserielag. Målrettet innsats og forpliktelse over tid gir resultater!

Mentorprogram for nye ledere

Nye ledere har som regel en bratt læringskurve. En ekstern mentor kan supplere og forsterke læringen som foregår på arbeidsplassen, og kan gjøre at nye ledere finner lederrollen raskere.

Et mentorprogram vanligvis over et år vil bidra til:

– klarere grep på egen lederrolle
– oppmerksomhet på typiske fallgruver og hvordan unngå dem
– verktøy for selvledelse og ledelse av andre

En virksomhet som tilbyr sine nye ledere en mentor gjør en innsats for å vinne og beholde gode kandidater.
Jeg har lang erfaring som mentor for nye ledere!

Seminar, kurs, workshops

Jeg holder seminar og workshops knyttet til aktuelle ledelsesutfordringer innen følgende tema:

– visjon og virkelighet
– verdibasert lederskap
– klare roller som grunnlag for samspill
– tydelig kommunikasjon i praksis
– håndtering og løsning av personalkonflikter
– hersketeknikker i arbeidslivet, og hvordan ta tak i dem
– mellomlederrollen, mellom barken og veden
– prioritering og selvledelse

Ta kontakt for å få tilsendt forslag til opplegg!